top of page

Cena

Účastnický poplatek za jeden turnus kempu činí  6 490,- Kč.

POZOR! – v případě, že nezaplatíte účastnický poplatek společně se zasláním přihlášky, zařadí Vás pořadatel na takzvanou „čekací listinu“, odkud budete zařazeni mezi přihlášené účastníky FŠ Adama Petrouše ihned po připsání účastnického poplatku na účet pořadatele.

Sourozenecká sleva činí 500,- Kč na druhé Vámi přihlášené dítě, tzn. 1. dítě platí plnou cenu a druhé dítě  5 990,- Kč v případě kempu.

Pokud se dítě zúčastní více turnusů, pak cena 2. turnusu je také se slevou 500,- Kč.

Příměstský tábor

Účastnický poplatek za jeden příměstského tábora činí  4 980,- Kč.

POZOR! – v případě, že nezaplatíte účastnický poplatek společně se zasláním přihlášky, zařadí Vás pořadatel na takzvanou „čekací listinu“, odkud budete zařazeni mezi přihlášené účastníky FŠ Adama Petrouše ihned po připsání účastnického poplatku na účet pořadatele.

Sourozenecká sleva činí 500,- Kč na druhé Vámi přihlášené dítě, tzn. 1. dítě platí plnou cenu a druhé dítě  5 480,- Kč v případě kempu.

Pokud se dítě zúčastní více turnusů, pak cena 2. turnusu je také se slevou 500,- Kč.

  Individuální tréninky

Účastnický poplatek za jeden balíček 10 tréninkových jednotek činí:

6 800,- Kč v případě individuálního tréninku pro jednoho hráče

6 000,- Kč v případě účasti 2 hráčů na jendom individuálním tréninku

5 400,- Kč v případě účasti 3 hráčů na jendom individuálním tréninku

4 800,- Kč v případě účasti 4 hráčů na jendom individuálním tréninku

POZOR! – v případě, že nezaplatíte účastnický poplatek společně se zasláním přihlášky, zařadí Vás pořadatel na takzvanou „čekací listinu“, odkud budete zařazeni mezi přihlášené účastníky FŠ Adama Petrouše ihned po připsání účastnického poplatku na účet pořadatele.

Sourozenecká sleva činí 1 000,- Kč na druhé Vámi přihlášené dítě.

Pokud si zakoupíte více, než jeden balíček tréninků, pak cena 2. balíčku je také se slevou

1 000,- Kč.

Fotbalová školička

Účastnický poplatek za 16 opakování činí 5 600,- Kč

Účastnický poplatek za 32 opakování činí 9 800,- Kč

POZOR! – v případě, že nezaplatíte účastnický poplatek společně se zasláním přihlášky, zařadí Vás pořadatel na takzvanou „čekací listinu“, odkud budete zařazeni mezi přihlášené účastníky FŠ Adama Petrouše ihned po připsání účastnického poplatku na účet pořadatele.

Sourozenecká sleva činí 1 000,- Kč na druhé Vámi přihlášené dítě, tzn. 1. dítě platí plnou cenu a druhé dítě  4 600,- Kč / 8 800,- Kč

Účastnický poplatek
    Kemp

Úhrada

1.  Účastník vyplní elektronickou přihlášku a zašle ji v termínu prostřednictvím webu pořadateli

2.  Podmínkou pro zařazení mezi účastníky je také zaplacení účastnického poplatku na účet pořadatele:

     1033444227/6100

Pro platbu uveďte:

- variabilní symbol = rodné číslo účastníka

- specifický symbol = číslo turnusu kempu, příměstského tábora, varianty individuálního tréninku, opakování fotbalové školičky

        1 1. Turnus,  2. Turnus,  3. turnus v případě kempu a příměstského tábora

        1 1. Variantu,  2. variantu,  3. variantu v případě individuálních tréninků,

        16 16 opakování, 32 32 opakování v případě fotbalové školičky.

- do poznámek uveďte jméno a příjmení dítěte

- Informace o stavu Vaší přihlášky a o zaplacení kempu obdržíte emailem.

Úhrada za účastnický poplatek

Storno

Kemp

1.  Ze strany rodiče:
 

Pro účastníka, který z jakéhokoliv důvodu nebude moci přijet na FŠ Adama Petrouše, platí následující storno poplatky:

 - 20 týdnů a více před nástupem - zdarma

 - od 11 do 19 týdnů před nástupem - 1 500,- Kč

 - od 4 do 10 týdnů před nástupem -  3 500,- Kč

- méně než 4 týdny před nástupem - 4 500

- při nenastoupení na kemp bez zrušení účasti - účastnický poplatek propadá

Storno poplatky jsou z důvodu omezené kapacity FŠ Adama Petrouše

 

2. Ze strany pořadatele:


 - V případě, že je kapacita turnusu-ů FŠ Adama Petrouše již naplněna. 
 - Poruší-li na kempu dítě vážným způsobem zásady slušného chování a jednání,

   nebude-li se řídit Řádem FŠ 

   Adama Petrouše, neposlechne-li ani opakovaně pokyny lektorů, dozoru, oznámíme 

   rodiči tuto skutečnost a

   vyhrazujeme si právo zrušit jeho účast na kempu bez nároku na vrácení peněz.

 - Jestliže účastník odstoupí v průběhu kempu, nemá právo na vrácení účastnického

   poplatku.

Storno poplatky - zrušení účasti
bottom of page