top of page

Přihlašovací

podmínky

Podmínkou účasti na kempu Fotbalové školy Adama Petrouše je vyplnění a odeslání přihlášky Vašeho dítěte vě věku od 6 do 15 let, zaplacení účastnického poplatku a podepsání kompletního listu účastníka, jehož součástí je také průkaz zdravotního pojištění (popř.kopie) který si převezmeme při předání Vašeho dítěte. 

 

Pro uskutečnění kempu je nutný minimální počet účastníků jednoho turnusu a to 10 dětí.

Z kapacitních důvodů existuje také maximální počet účastníků jednoho turnusu - 30 dětí. V případě, že bude turnus naplněn, budou mít v účasti přednost ti, kdo splní dříve podmínky, nerozhoduje termín přihlášení na FŠ Adama Petrouše, ale termín zaplacení. Ti, kdo se dostanou za maximální kvótu, budou zařazeni na listinu náhradníků.

Kemp

Podmínkou Individuálních tréninků Fotbalové škole Adama Petrouše je vyplnění a odeslání přihlášky Vašeho dítěte vě věku od 6 do 10 let a zaplacení účastnického poplatku. 

 

Pro uskutečnění fotbalové školičky je nutný minimální počet účastníků a to 5 dětí.

Z kapacitních důvodů existuje také maximální počet účastníků - 15 dětí. V případě, že bude fotbalová školička naplněna, budou mít v účasti přednost ti, kdo splní dříve podmínky, nerozhoduje termín přihlášení na FŠ Adama Petrouše, ale termín zaplacení. Ti, kdo se dostanou za maximální kvótu, budou zařazeni na listinu náhradníků.

Fotbalová školička

Podmínkou účasti na příměstském táboru Fotbalové školy Adama Petrouše je vyplnění a odeslání přihlášky Vašeho dítěte vě věku od 6 do 15 let, zaplacení účastnického poplatku a podepsání kompletního listu účastníka, jehož součástí je také průkaz zdravotního pojištění (popř.kopie) který si převezmeme při předání Vašeho dítěte. 

 

Pro uskutečnění příměstského tábora je nutný minimální počet účastníků jednoho turnusu a to 10 dětí.

Z kapacitních důvodů existuje také maximální počet účastníků jednoho turnusu - 30 dětí. V případě, že bude turnus naplněn, budou mít v účasti přednost ti, kdo splní dříve podmínky, nerozhoduje termín přihlášení na FŠ Adama Petrouše, ale termín zaplacení. Ti, kdo se dostanou za maximální kvótu, budou zařazeni na listinu náhradníků.

Příměstský tábor

Podmínkou Individuálních tréninků Fotbalové školy Adama Petrouše je vyplnění a odeslání přihlášky Vašeho dítěte vě věku od 6 do let a zaplacení účastnického poplatku. 

 

Individuální tréninky
bottom of page